Main Menu

Login Form

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา (ธรรมยุต)
และวัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560
*สมัครบวชไม่เสียค่าใช้จ่าย
**ร่วมสร้างมหาทานบารมีถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระสงฆ์ทั้ง 89 รูป
***ติดต่อขอรับใบสมัครบวช และร่วมทำบุญได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
****บริจาคทำบุญผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่บัญชี 419-1-75647-7

สอบถามรายละเอียกเพิ่มเติม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร 044-009009 ต่อ 1013 หรือ 1010

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค