ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ
รอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อไปแข่งขันกรประกวดทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ ๑ "เทิดนวทศ นาถปรมราชินี พระพันปีหลวง"
ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักศิลปวัฒนธรรม
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม
มีเกียรติบัตรและเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด
บทประพันธ์ที่ใช้ในการประกวด
https://drive.google.com/file/d/1r-o9AowgRXWwc7DW_GLMhu9miTpMChZq/view?usp=sharing
เกณฑ์การตัดสิน
https://drive.google.com/file/d/1Tl5sHaaa2lQx_wCaYBoR9m5rDADRW4yK/view?usp=sharing
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายจิรวัฒน์ เกตุจังหรีด
โทร ๐๘๑-๗๓๐๓๖๒๕