#เงี่ยงนางดำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นตามโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” ภายใต้โครงการ
“เงี่ยงนางดำ” การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทุนทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปณบริเวณชั้น G โซนเครื่องบิน ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
#เงี่ยงนางดำ #เงี่ยงนางดำการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา #nrru
https://fb.watch/duNRBw4Fwu/