ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัยศิลปวัฒนธรรม ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง น.อ.เลื่อน พงษ์โสภณ นักประดิษฐของไทย (สามล้อโคราช)ในรายการความจริงไม่ตาย (Trush never dies) ซึ่งจะออกอากาศช่อง ไทยพีบีเอส
ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนคราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยถ่ายทำเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
Tuta Pitakchai Jatuchai