ราชภัฏโคราช เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และ ชมรมจิตอาสา ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยสามารถบริจาคน้ำดื่ม ยาสามัญ ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ในช่วงเวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา