“ตักบาตรวันพุธ วิถีใหม่ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ดังนี้
• สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม
• ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์เจล
• เว้นระยะห่างในการนั่งและยืน อย่างน้อย ๑ เมตร (ตามจุดที่กำหนดไว้)

#NewNormal ตักบาตรวันพุธวิถีใหม่ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR-Code “ตักบาตรวันพุธวิถีใหม่” (Paperless เพื่อลดกระดาษ)
• สามารถร่วมไหว้พระ รับศีล ฟังธรรมะ ๕ นาที และกรวดน้ำรับพร แบบออนไลน์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กไลฟ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช : https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/
• สามารถนำข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมทำบุญได้ล่วงหน้า ที่ “ตู้รับฝากบุญ” ตั้งอยู่บริเวณลานธรรม โดยนำสิ่งของที่จะร่วมทำบุญ มาใส่ไว้ภายในตู้รับฝากบุญล่วงหน้าก่อนวันพุธ (เพื่อลดการพบเจอกัน) โดยทางเจ้าหน้าที่จะนำไปถวายแด่พระสงฆ์ต่อไป

#ตักบาตรวันพุธลดการใช้ถุงพลาสติก
ขอความร่วมมือในการนำถุงผ้าหรือตะกร้า แทนการใช้ถุงพลาสติก ใส่สิ่งของมาร่วมทำบุญ

โดยปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับบิณฑบาต จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปเป็นทุนการศึกษา และอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงเปิดเทอมนี้
#ตักบาตรวันพุธ #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม#พรุ่งนี้ “ตักบาตรวันพุธ วิถีใหม่ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ดังนี้
• สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม
• ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์เจล
• เว้นระยะห่างในการนั่งและยืน อย่างน้อย ๑ เมตร (ตามจุดที่กำหนดไว้)

#NewNormal ตักบาตรวันพุธวิถีใหม่ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR-Code “ตักบาตรวันพุธวิถีใหม่” (Paperless เพื่อลดกระดาษ)
• สามารถร่วมไหว้พระ รับศีล ฟังธรรมะ ๕ นาที และกรวดน้ำรับพร แบบออนไลน์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กไลฟ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช : https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/
• สามารถนำข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมทำบุญได้ล่วงหน้า ที่ “ตู้รับฝากบุญ” ตั้งอยู่บริเวณลานธรรม โดยนำสิ่งของที่จะร่วมทำบุญ มาใส่ไว้ภายในตู้รับฝากบุญล่วงหน้าก่อนวันพุธ (เพื่อลดการพบเจอกัน) โดยทางเจ้าหน้าที่จะนำไปถวายแด่พระสงฆ์ต่อไป

#ตักบาตรวันพุธลดการใช้ถุงพลาสติก
ขอความร่วมมือในการนำถุงผ้าหรือตะกร้า แทนการใช้ถุงพลาสติก ใส่สิ่งของมาร่วมทำบุญ

โดยปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับบิณฑบาต จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปเป็นทุนการศึกษา และอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงเปิดเทอมนี้
#ตักบาตรวันพุธ #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม