🎉🎉ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ🎊🎉

โครงการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๖

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓
(แบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท - ๑๙) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
รุ่นประชาชนทั่วไป ได้แก่.....

🎉🎊 นายเตชิด ยุดกลาง และ
🎉🎊 นางสาวหรรษา สังข์สุข

จัดโดย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนคราาชสีมา และ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

โดยทางหน่วยงานที่จัดประกวด
จะมีกำหนดในการรับถ้วยพระราชทานในโอกาสต่อไป

#หมอเพลงโคราช #เพลงโคราช
#หมอเพลงโคราช2563
#หมอเพลงโคราชชิงถ้วยพระราชทาน
#หมอเพลงโคราชชิงถ้วยพระราชทาน2563